Het project Een dialoog met het Hollandse Landschap is een ontwerpend onderzoek naar lokaal materiaalgebruik en het veranderende veenweidelandschap waarbij een alternatief voor de huidige manier van bouwen wordt onderzocht.

In dit landschap kunnen natte teelten zoals riet en lisdodde verbouwd worden welke gebruikt kunnen worden in gebouwen en helpen tegen de bodemdaling. Deze bouwmaterialen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het isoleren van gebouwen of dienen als gevelbekleding. Tegelijkertijd slaan ze CO2 op wat een positieve impact heeft op de klimaatverandering. Hoe passen we deze duurzame en biobased materialen op een eigentijdse manier toe? Door middel van het ontwerpen van een aantal bouwwerken in het landschap laat ik de toepassing hiervan zien.

Met ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie