Hollands Licht is een kunstenaarskolonie van vier gebouwen in het landschap van de Nieuwkoopse Plassen. De architectuur omkadert het landschap, licht de kwaliteiten van dit landschap uit en stuurt de blik van de kunstenaar. De ruimtelijke ingrepen in het project vormen een intermediair tussen de kunstenaar en het landschap. Het project is een ode aan het Hollandse Landschap waarin ik ben opgegroeid. Hollands licht is geïnspireerd op de kunstschilders van de Haagse School welke de natuur van de Nieuwkoopse Plassen introkken om het wonderbaarlijke landschap en het licht vast te leggen.

Hollands Licht

Hollands licht gaat over de ervaring van het landschap. Het speciale ‘Hollandse licht’ is waarneembaar door een aantal specifieke elementen welke in verband staan met de geografische ligging van Nederland. De snel veranderende wolkenlucht, de oneindige horizon in het vlakke landschap, het vele water dat werkt als een spiegel en het licht weerkaatst en de vochtige atmosfeer waardoor het licht diffuus verspreid.

De Gebouwen

De kunstenaarskolonie in de Nieuwkoopse Plassen bestaat uit vier gebouwen die een landschappelijk ensemble vormen. De vier gebouwen stellen kunstenaars in staat om voor één seizoen in volle concentratie te werken en verblijven. Hier wisselen zij de opgedane indruk van het landschap uit met het publiek dat af en toe zijn voet in de kolonie zet.

Het Ensemble

De gebouwen staan als robuuste volumes in het veranderende landschap. Door hun vormgeving, kleur en materiaal, gaan de ontwerpen dan wel op in het landschap, of vormen er een contrast mee. De gevel van beton met een afdruk van riet kan verweren en op gaan in het veranderende landschap. Ieder gebouw heeft zijn eigen vorm, schaal, programma, ruimtelijkheid en omgang met het landschap. Iedere ingreep in de ontwerpen reageert op kwaliteiten van de specifieke plekken. Vanuit de ruimten in de gebouwen geven zorgvuldig vormgegeven vensters een ingekaderd uitzicht op het landschap.

De wolkenluchten, het licht en de afwisseling van de seizoenen veranderen het zicht op het veenweidelandschap van de Nieuwkoopse Plassen continue. In dit landschap staan de vier gebouwen, altijd hetzelfde en altijd anders.